Biuro rachunkowe "Sandra" w Słupsku

→ Nie wiesz, jak rozliczyć PIT? → Potrzebujesz porady od doradcy podatkowego? → Szukasz kogoś, kto wypełni księgi rachunkowe Twojej firmy?

Biuro rachunkowe "Sandra" spełni Twoje oczekiwania! Oferujemy usługi księgowe i rachunkowe na miarę Twoich potrzeb.

Doradztwo podatkowe, usługi kadrowo-płacowe

Od 1995 roku oferujemy usługi z zakresu księgowości rachunkowej, ksiąg przychodów i rozchodów oraz przychodów ewidencjonowanych. Profesjonalnie zajmujemy się także obsługą księgowo-podatkową i obsługą kadr i płac.

Biuro księgowe "Sandra" posiada Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów nr 22225/2008.

Naszą ofertę kierujemy do podmiotów o różnym profilu działalności na terenie Słupska oraz całego województwa pomorskiego.

Księgi rachunkowe

• przygotowywanie polityki rachunkowości
• sporządzanie planu kont
• kwalifikowanie dowodu do księgowości
• dekretacja i księgowanie dokumentów
• prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
• prowadzenie ewidencji środków trwałych
• ustalanie wyniku finansowego i naliczanie podatku dochodowego CIT
• wycena aktywów i pasywów
• sporządzanie sprawozdań finansowych
• zgłaszanie i wyrejestrowanie ubezpieczonych w ZUS
• naliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji ZUS
• reprezentacja w czasie kontroli US i ZUS
• sporządzanie przelewów do ZUS i US

Księga Przychodów i Rozchodów - KPiR

• sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym i księgowym
• prowadzenie ewidencji środków trwałych
• prowadzenie ewidencji wyposażenia
• prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
• prowadzenie kartotek wynagrodzeń
• ustalanie wyniku finansowego i naliczanie podatku dochodowego PIT
• zgłaszanie i wyrejestrowanie ubezpieczonych w ZUS
• naliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji ZUS
• reprezentacja w czasie kontroli US i ZUS
• sporządzanie przelewów do ZUS i US

biuro rachunkowe

usługi księgowe

Usługi w zakresie kadr, płac, ZUS

• prowadzenie akt osobowych
• przechowywanie akt osobowych
• prowadzenie ewidencji pracowników
• prowadzenie kart urlopowych
• prowadzenie rejestru absencji chorobowych
• przygotowywanie umów o pracę
• przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków do umów
• przygotowywanie świadectw pracy
• naliczanie płac i sporządzanie list płac
• prowadzenie kartotek wynagrodzeń
• naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń
• zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS
• naliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji ZUS
• sporządzanie raportów RMUA dla pracowników
• sporządzanie deklaracji PIT-8AR, PIT-11, PIT-4R
• reprezentacja w czasie kontroli US i ZUS
• sporządzanie przelewów do ZUS i US

Przychód ewidencjonowany - ryczałt

• naliczanie zryczałtowanego podatku na podstawie ewidencji sprzedaży
• prowadzenie ewidencji środków trwałych
• prowadzenie kartotek wynagrodzeń
• zgłaszanie i wyrejestrowanie ubezpieczonych w ZUS
• naliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji ZUS
• reprezentacja w czasie kontroli US i ZUS
• sporządzanie przelewów do ZUS i US

Ewidencje VAT

• prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
• prowadzenie ewidencji nabycia i dostaw wewnątrzwspólnotowych
• naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego
• sporządzanie deklaracji VAT
• sporządzanie przelewów do US

Usługi dodatkowe

• sporządzanie wniosków o zwrot VAT
• sporządzanie rozliczeń rocznych
• przygotowywanie dokumentów NIP-1, NIP-2, VAT-R, VAT-Z
• składanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów do US i ZUS w imieniu podatnika
• sporządzanie sprawozdań do GUS
• archiwizacja i przechowywanie dokumentów źródłowych i wydruków
• sporządzanie na życzenie klienta rachunków i faktur
• sporządzanie not korygujących

księgi rachunkowe

doradztwo podatkowe

Podejmujemy się zarówno stałej współpracy, jak i jednorazowych zleceń. O księgowości i rachunkowości wiemy wszystko! Zapraszamy do korzystania z naszych usług rachunkowych! Wszelkie dane teleadresowe i informacje o cenach usług znajdą Państwo w zakładce Kontakt.